Положення про обробку і захист персональних даних

1. Загальні положення та сфера застосування.

1.1. Це Положення про обробку та захист персональних даних (надалі – «Положення») розроблене ФОП Фокін В’ячеслав Віталійович, який здійснює діяльність за адресою: Київ, вул. Олеся Гончара 40, (надалі – Eye Sea Store або «Зберігач даних») у відповідності до чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані» та/або «Персональні дані») за допомогою веб-сайту: eyesea.art (надалі – «Сайт»).

1.2. Здійснивши реєстрацію на Сайті eyesea.art та починаючи використання Інтернет-магазину, або при спробі оформити замовлення без попередньої реєстрації, Користувач (Покупець) надає дозвіл та однозначну згоду на обробку його персональних даних на умовах та в порядку, що викладені нижче, а також підтверджує ознайомлення з цим Положенням, його прийняття та згоду з його змістом.

1.3. У цьому Положенні всі терміни використовуються в значенні, визначеному у Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI.

1.4. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цього Положення на такі сайти не поширюватиметься.

2. Склад та зміст персональних даних.

2.1. Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути:
ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), номер телефона, адреса електронної пошти, дата народження, наявність дітей, стать, захоплення, мову спілкування, адреса місця проживання/перебування/доставки, інформація про дії Користувача під час використання Інтернет-магазину, історія повідомлень (інформація, яка міститься в переписці між Користувачем з адміністрацією Інтернет-магазину), історія відгуків чи коментарів, інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, та яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційній формі та/або при заповненні власного профілю в Інтернет-магазин, при проходженні опитування (шляхом заповнення анкети або в інший спосіб), або інформація отримана при усній комунікації Користувача і адміністрації Сайту, інформація, яка надається при здійсненні оплати в Інтернет-магазині (в тому числі під час покупки товарів та/або послуг, які пропонуються в Інтернет-магазині в кредит/оплату частинами. Зокрема: інформація щодо паспортних даних Користувача, ідентифікаційного коду та інше).

Даний перелік персональних даних не є сталим та обов’язковим для усіх Користувачів, а залежить від потреб та бажань самого Користувача та від тих операцій, які він/вона виконує в Інтернет-магазині.

Під Даними також розуміється інша інформація, отримана Інтернет-магазином на законних підставах від третіх осіб та/або доступна з профайлів Користувача у соціальних мережах – у випадку реєстрації в Інтернет-магазині за допомогою служб автентифікації соціальних мереж. В такому випадку Користувач надає свою згоду на обробку інформації, що доступна із відповідних облікових записів (профайлів) у соціальних мережах.

2.2. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в загальнодоступних облікових записах. Користувач повинен усвідомити всі ризики, пов’язані з тим, що він оприлюднює адресу або інформацію про точне місце свого розташування.

3. Мета, межі, підстави та строки обробки персональних даних.

3.1. Метою обробки персональних даних є:

– забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, господарських, податкових відносин, здійснення покладених на Eye Sea Store функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України;

– ідентифікації клієнта як Користувача Інтернет-магазину, для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини Інтернет-магазину, та/або для надання Користувачам Інтернет-магазину фінансових послуг (що надаються третіми особами та/або партнерами Eye Sea Store), з метою покращення якості товарів/надання послуг, формування рейтингів товарів та пропозицій Інтернет-магазину, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком в Інтернет-магазині, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів для формування найбільш релевантних та вигідних персональних пропозицій або акційних пропозицій; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, направлення інформаційних та маркетингових розсилок (новини, акції компанії, інформацію про акції, промокоди та знижки, персональні рекомендації, персональні знижки та пропозиції), які містять інформацію щодо товарів та/або послуг, рекламні та комерційні пропозиції щодо таких товарів та/або послуг та ін.;

– з метою направлення розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень щодо функціонування Інтернет-магазину поштою, електронною поштою, за номером телефону. Користувач може у будь-який момент відмовитися від отримання інформаційних та маркетингових розсилок – через відповідні налаштування на Сайті.

3.2. Підставою для обробки персональних даних Користувачів Он-лайн платформи є згода Користувача на обробку його персональних даних, яка виражається у користуванні Он-лайн платформою.

3.3. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України. Персональні дані обробляються та зберігаються настільки довго, наскільки це необхідно для досягнення мети обробки, визначеної в п.3.1. цього Положення. При цьому, Користувач наділений правом подати запит про припинення обробки та зберігання власних персональних даних або видалити власні дані з особистого кабінету Користувача. Видалення облікового запису Користувача або надходження відповідної заяви про припинення обробки та зберігання персональних даних Користувача є підставою для негайного припинення обробки та зберігання таких Даних Володільцем персональних даних з подальшим їх видаленням.

3.4. Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку Даних.

3.5. У випадку відсутності активності у обліковому записі Користувача протягом строку, що перевищує 5 (п‘ять) років, Eye Sea Store залишає за собою право видалити обліковий запис Користувача, включаючи всі особисті дані, що зберігаються в обліковому записі, що означає, що Користувач більше не зможете отримати до нього доступ і використовувати його.

4. Захист персональних даних.

4.1. Працівники/уповноважені особи, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних.

4.2. Працівники/уповноважені особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

4.3. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного цим Положенням за згодою Користувача.

5. Права Користувача (суб’єкта персональних даних).

5.1. Суб’єкт персональних даних (Користувач) має право:

 • знати про місцезнаходження персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) зберігача чи розпорядника або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних/
 • право подати заяву щодо припинення обробки власних персональних даних з боку Eye Sea Store із проханням знищення вказаних даних

6. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних (Користувача).

6.1. Суб’єкт персональних даних (Користувач) має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

6.2. Доступ суб’єкта персональних даних (Користувача) до даних про себе здійснюється безоплатно.

6.3. Суб’єкт персональних даних (Користувач) подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних зберігачу персональних даних.

У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних (Користувача);
 • інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних (Користувача);
 • відомості про персональні дані, стосовно яких подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника;
 • перелік персональних даних, що запитуються.

6.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

6.5. Протягом цього строку Зберігач персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних (Користувача), що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

6.6. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

7. Видалення персональних даних Користувача.

7.1. Видалення персональних даних Користувача може здійснюватись за бажанням Користувача, через здійснення ним наступних дій:

– подання письмового запиту з проханням припинити обробку персональних даних на електронну пошту support@eyesea.art із поміткою в темі листа «Персональні дані».

7.2. Персональні дані Користувачів видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог Закону.

Окрім випадків, передбачених п.7.1. Персональні дані Користувача також підлягають видаленню у разі:

– видання відповідного припису Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

– набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

7.3. Користувачі в будь-який момент можуть відкликати згоду на обробку Персональних даних. Це можна зробити шляхом направлення запиту на електронну адресу support@eyesea.art з поміткою в темі листа «Персональні дані».

7.4. Знищення персональних даних Користувачів здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних, а також ідентифікацію Користувача.

8. Внесення змін до Положення

8.1. Eye Sea Store може час від часу в односторонньому порядку оновлювати це Положення без повідомлення Користувача про такі зміни. Нова редакція Положення вступає в силу з моменту його розміщення на Он-лайн платформі, якщо інше не передбачено новою редакцією Положення.

8.2. У разі якщо були внесені будь-які зміни в Положення, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання Інтернет-магазину. Факт продовження використання Інтернет магазину є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Положення.

Дата останньої редакції: 01.01.2024